مفاهیم زیربنایی کانبان (۸)- جریان کار را مدیریت کنید

سومین تجربه‌ی اصلی کانبان بر مدیریت صحیح جریان کار، تمرکز دارد.به همین جهت سعی می‌شود تا با ارائه‌ی راهکارهایی میزان روان بودن (Smoothness) جریان کار توسط تیم سنجیده شود و در صورت لزوم، راهکارهایی نیز برای تسهیل جریان یافتن کارها ارائه...
ادامه

مفاهیم زیربنایی کانبان (۷)- بر مشتری و نیازهایش تمرکز کنید

در این بخش به یکی دیگر از تجربیات کلیدی کانبان می‌پردازیم که به مدیریت جریان کار و ارائه‌ی نتایج اقتصادی خوب با تمرکز بر مشتریان و نیازهای آنها تأکید دارد. تمرکز بر مشتری و نیازهایش را می‌توان در قالب یک جمله‌ی خلاصه چنین بیان کرد: بدانید...
ادامه

یادگیری کانبان (۲۰)

مترجم‌ها: یاسر کازرونی، مریم معصومی‌راد قلم‌های ضروری یوآخیم به عقب رفت و دست به سینه شد: «خب… این می‌تونه تابلو شما باشه. شما چی فکر می‌کنید؟ همه‌چیز رو تابلو هست؟ این تابلو، می‌گه که شما چه جوری کار می‌کنید؟» مارکوس با دقت چالش های روی...
ادامه

جک اسپارو – دنبال دردسر

Jack: Are you part of the plan? Carina: I'm not looking for any trouble! Jack: What a horrible way to live. Quote: The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Do you understand? Jack...
ادامه

مفاهیم زیربنایی کانبان (۶)- با همکاریِ هم پیشرفت کنید، با بهره‌گیری از تجربیات رشد کنید

در این بخش به یکی دیگر از ارزش‌هایی می‌پردازیم که در کانبان بر آن بسیار تأکید می‌شود: همکاری (Collaboration) دلیل این تأکید، ارزش افزوده‌ای است که از همکاری افراد با هم حاصل می‌شود و در تئوری‌های مدیریت با عنوان «سینِرژی» یا «هم‌افزایی»...
ادامه