آغاز دومین زندگی

“We all have two lives. The second one starts when we realize that we only have one.” ― Tom Hiddleston
ادامه

مصاحبه استخدامی

پیش‌گفتار: از نگاه من، مصاحبه‌ی استخدامی کار بسیار دشواری است، هم برای مصاحبه‌شونده و هم برای مصاحبه‌کننده. دشوارترین بخش آن از نظر من، "قضاوت شدن" و "قضاوت کردن" است. مصاحبه‌ی نامناسب می‌تواند "فرصت" یک همکاری موفق بین متقاضی و تیم/شرکت...
ادامه

مسافر بی‌قرار

پرسید گر کسی که کجاییم و کیستیم یا در کدام خانه و میخانه زیستیم گویید چون مسافر مجنون و بی‌قرار با عشق آمدیم و گذشتیم و نیستیم خط: دوست بزرگوار،...
ادامه

یادگیری ماشین با گراف

چند وقتی است که به همراه یکی از دوستان، درس Machine Learning with Graphs دانشگاه استنفورد را هم‌خوانی و دنبال می‌کنیم. چند نکته به نظرم رسید که مناسب دیدم اینجا یادداشت کنم. همان طور که در خود درس گفته شده است "گراف‌ها مرزهای جدید یادگیری...
ادامه

Establish a Baseline When Playing Planning Poker

... relative estimating like with Planning Poker suffers from a bootstrapping problem: How does a team select the initial estimates to which they’ll compare? My recommendation is that when a team first starts playing Planning Poker, team...
ادامه