مفاهیم زیربنایی کانبان (۸)- جریان کار را مدیریت کنید

سومین تجربه‌ی اصلی کانبان بر مدیریت صحیح جریان کار، تمرکز دارد.به همین جهت سعی می‌شود تا با ارائه‌ی راهکارهایی میزان روان بودن (Smoothness) جریان کار توسط تیم سنجیده شود و در صورت لزوم، راهکارهایی نیز برای تسهیل جریان یافتن کارها ارائه می‌شود. روان بودن جریان کار  یک...

مفاهیم زیربنایی کانبان (۷)- بر مشتری و نیازهایش تمرکز کنید

در این بخش به یکی دیگر از تجربیات کلیدی کانبان می‌پردازیم که به مدیریت جریان کار و ارائه‌ی نتایج اقتصادی خوب با تمرکز بر مشتریان و نیازهای آنها تأکید دارد. تمرکز بر مشتری و نیازهایش را می‌توان در قالب یک جمله‌ی خلاصه چنین بیان کرد: بدانید چه چیزی را به چه کسی و به چه...

یادگیری کانبان (۲۰)

مترجم‌ها: یاسر کازرونی، مریم معصومی‌راد قلم‌های ضروری یوآخیم به عقب رفت و دست به سینه شد: «خب… این می‌تونه تابلو شما باشه. شما چی فکر می‌کنید؟ همه‌چیز رو تابلو هست؟ این تابلو، می‌گه که شما چه جوری کار می‌کنید؟» مارکوس با دقت چالش های روی فلیپ چارت را مرور کرد و گفت:...

مفاهیم زیربنایی کانبان (۶)- با همکاریِ هم پیشرفت کنید، با بهره‌گیری از تجربیات رشد کنید

در این بخش به یکی دیگر از ارزش‌هایی می‌پردازیم که در کانبان بر آن بسیار تأکید می‌شود: همکاری (Collaboration) دلیل این تأکید، ارزش افزوده‌ای است که از همکاری افراد با هم حاصل می‌شود و در تئوری‌های مدیریت با عنوان «سینِرژی» یا «هم‌افزایی» از آن یاد می‌شود. مفهوم...

مفاهیم زیربنایی کانبان (۵)- کار در جریان را محدود کنید

در قسمت دوم، شفافیت را به عنوان یکی از ارزش‌های کلیدی کانبان معرفی کردیم و در ادامه به سه مورد از شش تجربه‌ی اصلی کانبان پرداختیم که با این ارزش در ارتباطند. در این بخش به سراغ یک ارزش کلیدی دیگر در کانبان خواهیم رفت: توازن (Balance) توازن موضوع عجیبی است؛ از وجودش...

مفاهیم زیربنایی کانبان (۴)- حلقه‌های بازخورد را طراحی و اجرا کنید

حلقه‌های بازخورد (Feedback Loops) با وجود این که ابتدا غیرضروری به نظر می‌رسند و اغلب نادیده گرفته می‌شوند، اما در افزایش سطح شفافیت فعالیت‌های تیم نقش موثری دارند. خروجی حلقه‌های بازخورد، سیگنال‌هایی است که ممکن است حاکی از وجود مشکلی در سیستم باشد. بدون بازخورد به...
صفحه 1 از 612345...قبلی »