گزارش یک Meetup

پیش‌گفتار: چند وقتی است که آقای مهندس رسولی در یکی از کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند. ایشان لطف می‌کنند و برخی تجربه‌های خود را می‌نویسند و برایم ارسال می‌کنند. یکی از آخرین نوشته‌های ایشان، تجربه‌ی شرکت در یک Meetup بود که شرح آن در ادامه آمده است. از ایشان سپاسگزارم...

جلد دوم کتاب «اصول و روش کاربردی اسکرام»

هفته‌ی گذشته، جلد دوم کتاب اسکرام («اصول و روش کاربردی اسکرام» / Essential Scrum)به انتشارات تحویل شد. بخش کوچکی از کتاب (مقدمه، واژه‌نامه و دو فصل آخر) نیز روز شنبه در اختیار انتشارات قرار خواهد گرفت. این خبر بسیار خوبی برای من و دوستان عزیزم در تیم ترجمه است....
صفحه 3 از 3123