الا یا ایها الساقی

پیش‌گفتار: به دعوت دوستان گرامی‌ام در یکی از شرکت‌های نرم‌افزاری، پایان هفته مهمان گردهمایی مدیران فروش و مدیران استقرار شرکت بودم.  موضوع سخنرانی‌ام “پروژه‌های بزرگ” بود. یکی از مساله‌هایی که در پروژه‌های بزرگ پیش می‌آید، تعهداتی است که در زمان فروش به...

سرگشتگی و قوی سیاه

هیچ وقت فکر نمی‌کردم یک “قوی سیاه” تا این اندازه مرا به دردسر بیندازد!   چندان که نگاه می‌کنم حیرانی است سرگشتگی و بی سر و بی سامانی است در بادیه‌ای که دانشش نادانی است گردون را بین که جمله سرگردانی است   عطار » مختارنامه » باب نهم: در مقام حیرت...