یادگیری عمیق – کتاب‌های ۲۰۲۰

Lex Fridman در سخنرانی خود در MIT به تاریخ 10 ژانویه 2020، از دیدگاه خود سه کتاب مطرح در زمینه‌ی یادگیری عمیق را به شرح زیر معرفی کرد.   Deep Learning with Python, François Chollet, 2017, manning.com Deep Learning, Aaron Courville, Ian Goodfellow, and Yoshua...

تغییر keras.io

سایت Keras.io به تازگی تغییر کرده است و حاوی مطالب جدید و هدفمندی شده است. بخش نمونه کدها (Code Example) هم بسیار جالب است....

Machine Learning Project and Math

Creating a model for machine learning projects is like this: In the morning, you think you will solve the problem with the four basic mathematical operations, and at night you will come to a long list of must-read topics that the simplest one may include multiple...

Why is TensorFlow called TensorFlow?

TensorFlow is called ‘TensorFlow’ because it handles the flow (node/mathematical operation) of Tensors, which are data structures that you can think of as multi-dimensional arrays. Tensors are represented as n-dimensional arrays of base dataypes such as a...

neuro-symbolic AI

The neuro-symbolic concept learner designed by the researchers at MIT and IBM combines elements of symbolic AI and deep learning. The idea is to build a strong AI model that can combine the reasoning power of rule-based software and the learning capabilities of neural...

چرخه‌ی پروژه‌های هوش مصنوعی؛ نقش‌های یک تیم هوش مصنوعی، مهارت‌ها و شرح کارها

شرکت ورکرا (workera) به تازگی کتابچه‌ای منتشر کرده است که در آن به بررسی مراحل پروژه‌های هوش مصنوعی، نقش‌های اعضای یک تیم AI، مهارت‌های مورد انتظار و کارهای آنها پرداخته شده است. این کتابچه برای عزیزانی که به دنبال تعریف نقش و مسیر شغلی خود در دنیای هوش مصنوعی هستند...