در آغوش گرفتن تغییرات با XP – بخش دوم

بخش اول ترجمه مقاله Embracing Change with Extreme Programming نوشته  Kent Beck را می‌توانید در اینجا  مطالعه نمایید.مترجم: آقای مهندس مهدی نگاهی   آناتومی(کالبدشناسی) XPXP مسیر فرایند رایج توسعه نرم‌افزار را تغییر می‌دهد. XP با استفاده از کاهش هزینه اعمال تغییرات نرم...

دریافت ترجمه مقاله توسعه نرم افزار چابک: کسب و کار نوآوری

ضمن تشکر از دوست گرامی جناب آقای مهندس امیرجلیلی‌فرد، ترجمه مقاله  Agile Software Development: The Business of Innovation را می‌توانید از اینجا دریافت فرمایید. گزیده:فیلم‌سازان باید به این نیز بیندیشند که فیلم‌هایشان را در روز رستاخیز با حضور خودشان نمایش خواهند...

توسعه نرم افزار چابک: کسب و کار نوآوری – بخش سوم و آخر

مترجم: مهندس امیر جلیلی‌فرد فهرست+ مسأله+ پاسخ متدهای چابک++ اصول بنیادی+ بیانیه نرم‌افزار چابک+ قواعد زاینده+ اقدامات چابک++ برنامه‌ریزی ویژگی و اولویت‌بندی پویا++ بازخورد و تغیییر++ تأکید بر کارتیمی توسعه نرم افزار چابک: کسب و کار نوآوری – بخش سوم و آخراقدامات...

توسعه نرم افزار چابک: کسب و کار نوآوری – بخش سوم و آخر

مترجم: مهندس امیر جلیلی‌فرد فهرست+ مسأله+ پاسخ متدهای چابک++ اصول بنیادی+ بیانیه نرم‌افزار چابک+ قواعد زاینده+ اقدامات چابک++ برنامه‌ریزی ویژگی و اولویت‌بندی پویا++ بازخورد و تغیییر++ تأکید بر کارتیمی توسعه نرم افزار چابک: کسب و کار نوآوری – بخش سوم و آخراقدامات...

توسعه نرم افزار چابک: کسب و کار نوآوری – بخش دوم

مترجم: مهندس امیر جلیلی‌فرد فهرست+ مسأله+ پاسخ متدهای چابک++ اصول بنیادی+ بیانیه نرم‌افزار چابک+ قواعد زاینده+ اقدامات چابک++ برنامه‌ریزی ویژگی و اولویت‌بندی پویا++ بازخورد و تغیییر++ تأکید بر کارتیمی توسعه نرم افزار چابک: کسب و کار نوآوری – بخش دومپاسخ متدهای...
صفحه 4 از 512345