این تصویر را یکی از دوستان برایم ارسال کرده است که نشان می‌دهد کتاب “اصول و روش کاربردی  اسکرام”، پرفروش‌ترین کتاب فروشگاه “شهرکتاب آنلاین” شده است.

خوشحال شدم که کتاب در بین خوانندگان محبوبیت پیدا کرده است و خوانده می‌شود.

1+
Share