این جمله را در فروشگاه شهر کتاب آنلاین دیدم و جالب آمد. اینجا یادداشت کردم تا یادم بماند!

 برای این مردم، هرگز خودت را تغییر مده،

 

چون اینان هرروز تو را به یک شکل می‌خواهند.

 

شکل تصورات غلطشان که فکر می‌کنند


تنها حقیقت درست جهان است…

                        هرتا مولر/ سرزمین گوجه‌های سبز
هرتا مولر/ سرزمین گوجه‌های سبز

 

1+
Share