‏استاد فلسفه داشت در ‎تد (ted.com) سخنرانی می‌کرد. گفت در شبکه‌های اجتماعی بعضی آدم‌ها را که هیچ شباهتی به شما ندارند دنبال کنید. گفت احاطه شدن با گروه هم‌فکران کم‌کم از شما موجودی تندرو می‌سازد.

گفت یادتان باشد آدم‌هایی که مثل ما نیستند،مثل ما آدم‌اند.

 

مرجع: بازنشر در تلگرام با نام “مصطفی باقری مقدم”

 

1+
Share