موضوع زیر را برای ارائه در یکی از کنفرانس‌های معتبر داخلی در زمینه‌ی مدیریت پروژه  انتخاب کردم. خوشحال می‌شوم که نظر شما خوانندگان عزیز را داشته باشم تا محتوای ارائه را بازطراحی و بازنویسی نمایم.
پیشاپیش سپاسگزارم.


عنوان کارگاه: بحران چابکی (Agile Crisis)
خلاصه موضوع:
در چند سال گذشته، به‌کارگیری مفاهیم، ابزارها و روش‌های چابک در مدیریت پروژه‌ها به ویژه پروژه‌های توسعه‌ی نرم‌افزار و محصولات نرم‌افزاری با رشد فزاینده‌ای همراه بوده است. به صورت معمول، چنین رشد سریعی و فشار اجرایی پروژه‌ها باعث می‌گردد که شرکت‌ها و تیم‌ها روی یادگیری و جااندازی مفاهیم بنیادی و زیربنایی چابکی سرمایه‌گذاری کافی و شایسته‌ای نداشته باشند و به سمت به‌کارگیری ابزارها و متدهای اجرایی، آن هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، سوق داده شوند.
اجرایی شدن متدها و ابزارهای چابک بدون تغییر رهیافت (Paradigm Shift) و پذیرش نگرش چابکی (Agile Mindset)، ثمره‌ای نخواهد داشت جز ایجاد بحران‌های نو و بازآفرینی مشکلات قدیمی و رایج در تیم‌ها و شرکت‌ها با ظاهری مدرن.
این کارگاه به دنبال بازخوانی برخی از بحران‌ها و مشکلات شرکت‌ها و تیم‌های نرم‌افزاری است که در پی به‌کارگیری متدهای چابکی ایجاد شده‌‌اند. هم‌چنین ارائه راهکارهایی برای این بحران‌ها مبتنی بر نگرش و رهیافت چابکی بخش دیگری از این کارگاه خواهد بود.

1+
Share