فردا روز معلم است!
آرزو دارم همه‌ی معلمان سرزمین‌ام مصداق این شعر حافظ باشند که:

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت                 بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش                       اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

دلم برای همه‌ی معلم‌هایم تنگ شده، از مادر نازنینم که اولین و بهترین معلم من بود، آقای بذرافشان که معلم کلاس اول من بود تا آخرین استادم.

گزیده:

The test of a good teacher is not how many questions he can ask his pupils that they will answer readily, but how many questions he inspires them to ask him which he finds it hard to answer.
Alice Wellington Rollins

2+
Share