Lex Fridman در سخنرانی خود در MIT به تاریخ 10 ژانویه 2020، از دیدگاه خود سه کتاب مطرح در زمینه‌ی یادگیری عمیق را به شرح زیر معرفی کرد.

 

4+
Share