واژه‌های جدیدی به واژه‌نامه اضافه شده است.  لطفاْ آنها را در اینجا مشاهده فرمایید.
خوشحال خواهم شد که نظرات شما را دریافت کنم.

 گزیده:
شب، سکوت، کویر 

برچسب‌ها: واژه‌نامه, Agile چابک

0
Share