الگوی ایجاد نرم‌افزار: مار و پله!

پیش‌گفتار: مدتی است که با خود می‌اندیشم تجربیات‌م را در حوزه‌ی نرم‌افزار در اینجا بنویسم، هم ماندگار خواهد شد و هم شاید به دوستی کمک کند. نمی‌دانم "الگوی ایجاد نرم‌افزار" عبارت مناسبی هست یا نه، ولی تا یافتن عبارت مناسب‌تر از آن استفاده...
ادامه

طبقه‌بندی مفاهیم (classification)

نوشته‌ای از دوست گرانقدرم، روح الله دلپاک که در اینجا (تلگرام: t.me/Break_Point) خواندم: ... یوسف مهرداد، وقتی می‌خواست سختی و پیچیدگی طبقه‌بندی مفاهیم (classification) را توضیح دهد، شعری از «شل سیلوراستاین»، شاعر، داستان‌سرا و کارتونیست...
ادامه

ای جوی‌های آرام از رودها بپرسید

ای قطره‌های باران با جوی‌ها بگویید کان رهرو غم آلود زین ره‌گذر کجا رفت؟ ای جوی‌های آرام از رودها بپرسید زین راهِ راز پیوند آن همسفر چرا رفت؟ ای رودهای سرکش کاشفته وُ سبک پوی آغوش می‌گشایی دریای بیکران را آنجا که بی‌نهایت در بی‌کران غنوده...
ادامه

Joke: NLP and Programmers

There is an old joke from the 1970s: Scientists developed a technology to program computers using natural language. The project was scrapped when they discovered that programmers do not speak the natural language.  🙂 Source: Yann LeCun...
ادامه