آشنایی با توسعه‌ی ناب

چند روز پیش، یکی از دوستانم در تلگرام از من پرسید: “می‌خواستم ازتون بپرسم اگه بخوام شروع کنم به مطالعه در زمینه‌ی Lean، شما مطالعه‌ی چه کتابی را توصیه می‌کنید؟” در پاسخ برایش نوشتم: “برای چه می‌خواهید Lean یاد بگیرید؟” ایشان پاسخ دادند: “ متاسفم که من شفاف درخواستم رو...