پایتون: این مار خوش خط و خال!

شی‌گرایی: چه خوب است که بهانه‌ای پیدا کردم تا از برادر، دوست و استاد عزیزم، علی آقای عبداللهی، تشکر کنم. یادم می‌آید بعد از این که فهمیدم شی‌گرایی (Object Orientation) به معنای واقعی چیست و چه کاربردی دارد، علاقه‌ی من به دنیای نرم‌افزار دوچندان شد. این داستان بر...

یادگیری عمیق – کتاب‌های ۲۰۲۰

Lex Fridman در سخنرانی خود در MIT به تاریخ 10 ژانویه 2020، از دیدگاه خود سه کتاب مطرح در زمینه‌ی یادگیری عمیق را به شرح زیر معرفی کرد.   Deep Learning with Python, François Chollet, 2017, manning.com Deep Learning, Aaron Courville, Ian Goodfellow, and Yoshua...

Machine Learning Project and Math

Creating a model for machine learning projects is like this: In the morning, you think you will solve the problem with the four basic mathematical operations, and at night you will come to a long list of must-read topics that the simplest one may include multiple...

neuro-symbolic AI

The neuro-symbolic concept learner designed by the researchers at MIT and IBM combines elements of symbolic AI and deep learning. The idea is to build a strong AI model that can combine the reasoning power of rule-based software and the learning capabilities of neural...
صفحه 4 از 512345