حکایت شیخ ابوسعید ابوالخیر و پشه

در آن وقت که شیخ ما (ابو سعید ابوالخیر) به نیشابور رفت،استاد امام ابوالقاسم قشیری (صوفی بزرگ وشیخ خراسان وصاحب الرساله القشریه) شیخ ما را ندید و او را منکر بود. هر چه بر زبان شیخ ابوالقاسم می رفت عینا به شیخ ما باز می گفتند… و شیخ هیچ نمی گفت. روزی بر زبان استاد...

The goal of teaching

The goal of teaching should not be to help the students learn how to memorize and spit out information under academic pressure. ? The purpose of teaching is to inspire the desire for learning in them and make them able to think, understand, and question. Richard...

رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن

  روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوه‌ای سست مانده. پیرمردی ضعیف از پس کاروان همی‌آمد و گفت: چه نشینی که نه جای خفتن است؟ گفتم: چون روم که نه پای رفتن است؟! گفت: این نشنیدی که صاحبدلان گفته‌اند: رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن.   ای که...

انتخاب درست اهداف

در کتاب گریت (سرسختی) خانم آنجلا داکورث از آقای وارن بافت نقل می‌کنه که از خلبان شخصی‌اش پرسید تو آرزوی شغلی دیگه‌ای به جز بردن من دور دنیا نداری؟ خلبان می‌گه چرا دارم. بافت میگه 25 تا هدف شغلی برای خودت روی کاغذ بنویس که دوست داری انجام بدی. بعد از روی اون لیست، دور...
صفحه 1 از 212