Developer

تصویر زیر را یکی از دوستانم برایم ارسال کرده بود (محمدرضا). امیدوارم که این تصویر همان طور که باعث خندیدنم شد، شما را نیز بخنداند.  گزیده: “Science is a differential equation. Religion is a boundary condition” – Alan...

Developer

تصویر زیر را یکی از دوستانم برایم ارسال کرده بود (محمدرضا). امیدوارم که این تصویر همان طور که باعث خندیدنم شد، شما را نیز بخنداند.  گزیده: “Science is a differential equation. Religion is a boundary condition” – Alan...
صفحه 1 از 1812345...10...قبلی »