درگذشت مهربان‌ترین

مادر دلبندم  شامگاه پنج‌شنبه هجدهم اسفند ماه از دنیا رفت. هیچ واژه‌ای نمی‌تواند غم دوری او را بیان کند. از همه عزیزانی که ابراز همدردی فرمودند، سپاسگزارم و برای آنها و خانواده محترمشان شادی و تندرستی...

فواید برنامه‌نویسی دونفره (Pair Programming)

پیش گفتار یک:برنامه‌نویسی دو نفره تکنیکی است که در متد XP پیشنهاد و در کارایی و ضعف آن مطالب بی‌شماری نوشته شده است.  پیش گفتار دو:در دوره‌هایی که برگزار می‌شود، از این تکنیک زیاد استفاده می‌کنم.  موضوع اصلی– فواید برنامه‌نویسی دو نفره:پارسال دوره‌ای برگزار...

Thinking

“THINK.” In 1914, Thomas J. Watson, Sr. joined the company that was to become IBM, and he brought with him this simple one-word motto. It was an exhortation to all IBM employees, no matter their role, to take care in decision-making and do their jobs with...

ف‌ا‌ر‌س‌ی

ای‌ا م‌ی‌ت‌وان‌ی‌د ای‌ن ع‌ب‌ارت را ب‌خ‌وان‌ی‌د. اگ‌ر ای‌ن ط‌‌‌ور اس‌ت، پ‌س م‌ی‌ت‌وان ه‌م‌واره ای‌ن گ‌ون‌ه ه‌م ن‌وش‌ت؟ ش‌اد ب‌اش‌ی‌د و ت‌ن‌درس‌ت. گ‌زی‌ده:چ‌ش‌م‌ه‌ا را ب‌ای‌د ش‌س‌ت، ط‌ور دی‌گ‌ر ب‌ای‌د...

در اهمیت نرم‌افزار

دوستی دارم که زمانی به من گفت: “اگر زمانی نرم‌افزارهای ساخت ما کار نکرد و مشتریان با چوب و چماق افتادند دنبال ما، آن وقت می‌فهمم که نرم‌افزار در ایران، دیگر کالای لوکس نیست”.خبرهای رسانه‌ها و بحثهایی که در محافل غیرنرم‌افزاری درباره سیستمهای نرم‌افزاری...
صفحه 1 از 1112345...10...قبلی »