یکی از موضوعات مهم در دنیای نرم‌افزار، «انتزاع» (abstraction) است. یکی از معضلات انتزاع نیز موضوع «طبقه‌بندی» (classification) است.

هنگام آموزش این مبحث در دوره‌ها، یادی هم از «عمو شل» عزیز و داستان «گورخر» می‌کنم. دیروز هم یکی از این روزها بود. این یادداشت را اینجا نوشتم تا برای فرستادن این داستانک زیبا برای عزیزانم، دیگر دنبالش نگردم.

shel_silverstein_zebra

 

 

مرجع: قانون‌بچه‌ها

گزیده:

Tell me I’m clever, Tell me I’m kind, Tell me I’m talented, Tell me I’m cute, Tell me I’m sensitive, Graceful and wise, Tell me I’m perfect – But tell me the truth. Shel Silverstein

 

Share