پنج‌شنبه‌ی گذشته تیم واچک مهمان مدیری توانا، انسانی دوست‌داشتنی و مهندسی کاربلد بود. جای همه‌ی شما خوانندگان گرامی خالی بود.

در آینده درباره‌ی این دورهمی بیشتر توضیح خواهم داد.

vachak_baridsoft_sep_22_2016

گزیده:
ندارد

 

Share