سلام بر خوانندگان عزیز وبلاگ
سال نوی همه‌ی شما خوبان، شاد و خجسته باد

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
برخیز و بجام باده کن عزم درست
کاین سبزه که امروز تماشاگه توست
فردا همه از خاک تو برخواهد رست

در سال نو برای‌ شما، دل خوش، لب خندان، تن سالم و پیروزی‌های پی‌درپی آرزومندم.
بهروز و پیروز باشید

Share