سخنران این ماه دورهمی چابکی آقای جاناتان راسموسن (Jonathan Rasmusson) بود. موضوع سخنرانی ایشان هم این بود که شرکت‌های استارتاپی با ارزش بیش از یک میلیارد دلار معروف به تک‌شاخ‌ها (unicorn) چگونه کار می‌کنند. وی که نویسنده کتاب The Agile Samurai است سابقه‌ی همکاری با شرکت‌های تراز اولی چون Spotify، Microsoft و ThoughtWorks  را داشته است.

 

How the world’s best ship software and work differently.

Today’s tech unicorns develop software differently. They don’t do text book Agile. They certainly don’t do Scrum. What they do do is something all together completely different. Something that enables them to:

– scale like an enterprise
– while working like a startup.

This talk is about taking you behind the scenes, and showing you how the Googles, Facebooks, and Spotify’s of the world do it.

– How they scale
– How they organize
– How they empower
– And how they trust

In essence how they work.

This will not only help you and your teams work better. It will give you insight into how these companies move so fast, how they innovate so quickly, and what the rest of us need to compete and keep up.

جلسه‌ی بسیار آموزنده‌ای بود؛ هر چند بازگویی کل آن امکان‌پذیر نیست و خیلی هم مطمئن نیستم حق مطلب را ادا کند، با این حال بخش‌هایی از آن را به صورت خلاصه در اینجا می‌آورم. :
* استارتاپ‌ها ماشین‌های یادگیری‌اند.
* تفاوت نگاه پروژه‌ای با نگاه محصولی. از مدیر پروژه، بودجه، زمان‌بندی بگیرید تا تقسیم کار و تعریف موفقیت.
* شیوه‌ی تعریف رسالت و اهداف بلندمدت در کل شرکت
* محیط امن برای دادن بازخورد در کل شرکت با ذکر نمونه‌های بسیار جالب و آموزنده
* پاسخگویی مدیران و نفرات اول شرکت به تک تک افراد در جلسات عمومی
* اسکوآد (squad) به مشابه یک مینی استارتاپ و خودمختاری بی‌قید و شرط آن
* سرمایه‌گذاری روی افزایش بهره‌وری
* این یک ماراتن است، نه یک اسپرینت؛ تیم‌های قوی از افراد قوی موفق‌ترند
* توانایی شما در یادگیری و سازگاری به مراتب مهم‌تر از دانش و توانایی کنونی شماست.
* از کجا شروع کنیم:
** تعیین هدف با تبیین رسالت
** تامین مالی تیم‌ها، نه پروژه‌ها
** همسویی با شرط‌بندی‌های شرکت (bet)
** ساخت تکنولوژی درجه یک
** تیم‌های کوچکِ توانمند و بااختیار
** محصول با پروژه متفاوت است

Share