شرکت ورکرا (workera) به تازگی کتابچه‌ای منتشر کرده است که در آن به بررسی مراحل پروژه‌های هوش مصنوعی، نقش‌های اعضای یک تیم AI، مهارت‌های مورد انتظار و کارهای آنها پرداخته شده است. این کتابچه برای عزیزانی که به دنبال تعریف نقش و مسیر شغلی خود در دنیای هوش مصنوعی هستند می‌تواند بسیار مفید باشد. از طرف دیگر برای شرکت‌ها و تیم‌هایی هم که به دنبال اجرای پروژه‌های AI هستند، می‌تواند نقش یک مرجع و راهنمای کلان را داشته باشد. امیدوارم که برای خوانندگان عزیز مفید باشد. این کتابچه را می‌توانید از اینجا یا اینجا دریافت کنید.
نکته جالب توجه این کتابچه این است که مقدمه‌ی آن را آقای کیان کتان‌فروش، هم‌بنیانگذار شرکت deeplearning.ai نوشته است. برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارم.

Companies everywhere are building AI teams, but it’s still unclear what aspiring machine learning engineers, data scientists, and software engineers should focus on when applying for AI jobs. This report walks you through different types of organization, different roles within them, the tasks you’ll work on, and the skills recruiters are looking for in each role. It is the result of two large-scale studies of the supply of and business demand for AI talent. We’re here to provide mentorship and help you find a job that suits your skills, experience, and aspirations.

CONTENTS

AI organizations
The AI project development lifecycle: Tasks and Skills6
** Overview of the AI project development lifecycle7
** Data Engineering
** Modeling
** Deployment
** Business Analytics
** AI Infrastructure
The roles of an AI team
** Overview
** Data Scientist
** Data Analyst
** Machine Learning Engineer
** Machine Learning Researcher
** Software Engineer – Machine Learning
** Software Engineer
Conclusion

گزیده:
آرتور: تو اینقدر به جایی که باید باشی فکر می‌کنی که یادت می‌ره از جایی که هستی به اندازه کافی لذت ببری.

فیلم Passengers، مرجع: کانال گزیده‌های ماندگار

Share