تو نه خوابی، نه خیالی

نه تمنای محالی

نه ز دیروز و نه فردا

نه ز افسانه، نه رویا

رویای منی، خواب منی، در دل بیداری من

تو حسرت پنهان‌شده در خنده و در زاری من

دار و ندار من و دل، سوخته در آتش درد

آه که آوار جنون، با من دیوانه چه کرد!

دار و ندار من و دل، رفته با تاراج جنون

آینه‌ی باور من، خفته به خاکستر و خون

سهم ما را جنون بنویس

بخت مرا نگون بنویس

جان مرا شعله بکش

نام مرا به خون بنویس

رویای منی، خواب منی، در دل بیداری من

تو حسرت پنهان‌شده در خنده و در زاری من

شعر: مسعود کلانتری
خواننده: علیرضا قربانی
مرجع: اینجا
پ.ن.
خدا به بازماندگان، به ویژه پدران و مادران داغدار، صبر بده.
Share