در زیر تصویری را مشاهده می‌کنید که نشانگر اشیایی هستند که در کنار هم و روی میز قرارداده شده‌اند. آیا می‌توانید حدس بزنید این تصویر مربوط به چه موضوعی است و کاربرد تاس در آن چیست؟
بی‌صبرانه منتظر نظرات شما هستم تا در پایان کاربرد آن را برای‌تان توضیح بدهم. برای من، تجربه‌ی بسیار جالبی بود.

Share