مهم نیست چند تا کار را شروع‌ کرده‌اید، کارهای تمام‌شده را بشمارید. این جمله، توصیه‌ی من به شماست. در ادامه هم توصیه‌ام به یاسرخان را هم آورده‌ام که جالب و آموزنده است و البته از زبان دو تن از بزرگان و اساتید است.


یاسرجان، توصیه می‌کنم این دو جمله رو همیشه به خاطر بسپاری.

Many developers incorrectly assume that the sooner they start work, the sooner they will finish it. — Don Reinertsen

It’s not “the more you start, the more you finish,” it’s “the more you finish, the more you finish.” —David P. Joyce @KanbanInAction

Share