همیشه دوست داشتم روزی به یاد مادر مهربانم بنیادی تاسیس کنم به نام «بنیاد لیلی» که ماموریت‌اش کمک به بهبود آموزش دانش‌آموزان باشد. مادرم زن مهربان، بخشنده‌ و در عین حال زحمت‌کشی بود و البته الگوی بسیار خوبی برای من. هر چند تاکنون شرایط تاسیس این بنیاد را نداشته‌ام، اما یاد مادرم پیش‌ران و انگیزه‌ی بخش بزرگی از کارهای آموزشی‌ام بوده است.
اسفندماه، ماهی است که او از بین ما رفت و ما را برای همیشه غصه‌دار کرد. خدایش رحمت کند. راستش را بخواهید، دلم خیلی برایش تنگ می‌شود.

 

Share