بخشی از خاطرات شنیدنی دوستانی که اینجا هستند، به موضوع زبان و زبان‌آموزی ارتباط دارد. وقتی با آنها از دشواری زبان‌آموزی و خاطرات خنده‌دار آن صحبت می‌کنم، همه روی یک موضوع تاکید دارند: راحت باش، همه‌ی ما از این خاطرات داریم.

چند وقت پیش قرار بود کاری را انجام بدهم. یکی از کارشناسان دانشگاه ایمیلی فرستاد و موضوع پروژه را توضیح داد. من هم بر اساس گفتگوی قبلی که با مدیر اصلی پروژه داشتم و متن ایمیل ارسالی، با خودم فکر کردم که باید مراحل یادگیری زبان برنامه‌نویسی پروژه را برای آن کارشناس توضیح بدهم. در نتیجه گام به گام نوشتم که چگونه ابزارها را نصب کند و از کدام منابع برای یادگیری استفاده کند.

مشغول کارم بودم که دیدم ایمیل جدیدی دارم. آن را باز کردم. ایمیل در پاسخ به ایمیلی ارسالی من بود. ایمیل با واژه “اووووووووپس” شروع شده بود. 🙂  بعد کارشناس عزیز که اتفاقا انسان بسیار دوست‌داشتنی و مهربانی هم هست ادامه داده بود “I think our wires might be crossed”.  حالا با خودم فکر می‌کردم یعنی چه که “وایر ما با هم کراس کرده”. شاید مشکل از وایر نیست، شاید شمع مشکلی پیدا کرده  🙂  خوش‌بختانه اینترنت و گوگل به دادم رسیدند و به کمک آنها فهمیدم که معنی‌ جمله این است که “سوءتفاهم شده”. از آن روز از چند تا از دوستان که چندین سال هست اینجا زندگی می‌کنند معنی این اصطلاح را پرسیدم و برایم جالب بود که آنها هم نشنیده بودند.

جالب‌تر این که در هر ایمیل ارسالی از سوی این کارشناس دوست‌داشتنی، چنین اصطلاحاتی وجود دارد که فرصت خوبی برای من هست برای یادگیری بیشتر زبان انگلیسی.

گزیده:

 

A different language is a different vision of life.” Federico Fellini

Share