این هفته‌ها، یکی از بهترین ساعت‌های زندگی من، زمانی است که کلاس “یادگیری ماشین” شروع می‌شود. با این که زمان زیادی می‌برد تا مطالب هر جلسه را طراحی کنم و بعد محتوای آن را آماده نمایم، ولی در پایان، چیزی که باقی می‌ماند خوشحالی است.
جلسه به جلسه، مطالب دشوارتر و پیشرفته‌تر می‌شود و چالش روش ارائه‌ی آن به ساده‌ترین زبان ممکن هم سخت‌تر و سخت‌تر. چه موجود شگفت‌آور و دلربایی است این یادگیری ماشین!

گزیده:

“Just as electricity transformed almost everything 100 years ago, today I actually have a hard time thinking of an industry that I don’t think AI (Artificial Intelligence) will transform in the next several years.” ~Andrew Ng

Share