سلام ری‌را جان،

حال همه‌ی ما خوب است!

از نو برایت می‌نویسم

حال هیچ کدام ما خوب نیست!

باور کن ری‌را!

پ.ن.
امروز مادر یکی از دوستان عزیزم  به دلیل کرونا از دنیا رفت! روح‌شان شاد!
ای داد بیداد!

Share