به تجربه پی برده‌ام:

 اگر  میخواهم کارهای عقب افتاده‌ام را تمام کنم، بهتر است به جای برنامه‌ریزی آنها برای کاری که دوست ندارم مهلت (ددلاین) تعیین کنم!  🙂 

 

Share