متاسفانه امروز با خبر شدم خانم مهندس آزاده داننده از بین ما رفت.
برای او که «آزاده» زیست و در کار خود، «داننده» بود، آرامش ابدی و برای بازماندگان و همکارانش به ویژه سرکار خانم مهندس افسانه عمادافشار صبر و سلامتی آرزومندم.

 

 

Share