مهم‌ترین تصمیم زندگی از دید ریک راس نویسنده کتاب A Perfect Day for Boss Up:

How you choose to spend your time is your most important decision in life.

گزیده:
ندارد.

 

 

Share