فیلم “جرونیمو: افسانه آمریکایی” (Geronimo: An American Legend) داستان سرخ‌پوستان و بومیان آمریکا در مبارزه با ارتش سفیدپوستان آمریکاست. قهرمان اصلی داستان،‌ جرونیمو یکی از رهبران سرخ‌پوستان آمریکاست. داستان فیلم بسیار غم‌انگیز است. 
سفیدپوستان زمین‌های بومیان را از آنها می‌گیرند و آنها را با زور اسلحه مجبور می‌کنند در منطقه‌ی محدودی زندگی کنند و البته حق خروج از آن منطقه را هم ندارند. سرآخر هم به این بسنده نمی‌کنند و مانع از انجام آیین سرخپوستان آپاچی می‌شوند و خودشان آتش‌بس را زیر پا می‌گذارند، سرخپوستان را تحریک می‌کنند و کشت و کشتار را شروع می‌کنند.

در پایان هم با نیرنگ و فریب آنها را وادار به تسلیم می‌کنند و آن منطقه‌ی محدود را نیز از بومیان می‌گیرند و آنها را به ایالتی دیگر تبعید می‌کنند و با آن که در ابتدا قول داده بودند پس از دوسال آنها را به وطن خود برمی‌گردانند مانند همه‌ی زورگویان دنیا زیر قول‌شان زدند.

همان طور که گفتم فیلم بسیار ناراحت‌کننده و غم‌انگیز است. دیدن انسان‌هایی که حق بدیهی زندگی در سرزمین مادری‌شان از آنها گرفته می‌شود و با حیله و نیرنگ به جایی دور تبعید می‌شوند، واقعا غیرقابل تحمل است. 

در بخشی از فیلم  که بین رهبران سرخپوستان و ژنرال ارتش آمریکا جلسه‌ای برای برقراری صلح در جریان است، جرونیمو رهبر سرخپوستان رو به ژنرال آمریکایی می‌کند و می‌گوید: 

«توی این همه زمین، چرا جایی برای آپاچی‌ها نیست؟ چرا چشم سفید (سفیدپوستان) همه‌ی این زمین‌ها را فقط برای خودشان می‌خواهند؟»
و من جمله‌ی جرونیمو را با خود زمزمه می‌کنم که «واقعاْ چرا همه‌ی زمین‌ها را برای خودشان می‌خواهند؟  چرا جایی برای بومیان نیست؟»
Share