چقدر سیر و صفا داره می‌ گیلان
کوه و دریا همه داره می ‌گیلان
اگر دونیا بداره چند ته خوبی
همه خوبی یجا داره می گیلان
همیشه بهاره گیلان
می دیله قراره گیلان 

عکس: بی‌بالان، اردیبهشت ۱۴۰۱
با سپاس فراوان از یوسف ابر عزیز

Share