برای کاری در اینترنت جست‌وجو می‌کردم به صفحه‌ای رسیدم که درباره متدولوژی جدیدی به نام GDD‌ یا Google Driven Development توضیح داده بود. بعد از خواندنش نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم:

GDD or Google Driven Development:
Building an application by stitching together code snippets found in web searches.

شاد باشید.

گزیده:
«یگانه تسکین دهنده آرزوهای طلائی دو چیز است، صبر و امید.» الکساندر دوما(پدر)
مرجع: ویکی گفتاورد

Share