باد همایون به تو سال نو و روز نو
عمر تو زان بر مزید عز تو زین بر دوام

در سال نو برای‌تان دل خوش، لب خندان، تن سالم و پیروزی‌های پی‌درپی آرزومندم.
به امید روزهای بهتر

فروردین ۱۴۰۲ 

Share