در دوره‌های آموزشی از شرکت‌کنندگان می‌خواهم تا از دید خود بگویند چگونه کدی را دوست دارند و بدان عشق می‌ورزند. در ابتدا خصایص کد مورد علاقه خود را توضیح می‌دهند و بعد تکه کدی را (از کدهای خود یا دیگران) انتخاب و خصایص را در آن جست‌وجو می‌کنند و در صورت یافته نشدن، کد را به شکلی که دوست‌داشتنی شود، تغییر می‌دهند یا توضیح می‌دهند که چگونه این کار انجام شود.

این گونه کدها را «کد دوست‌داشتنی» می‌خوانیم.
توصیه می‌شود که در تیم‌های کاری یا دانشگاهی این ایده را پیاده کنید. خوشحال خواهم شد از نتایج آن آگاه شوم.

پرسش: شما چگونه کدی را دوست می‌دارید؟

گزیده:
برای زیستن دو قلب لازم است، قلبی که دوست بدارد، قلبی که دوستش بدارند.
احمد شاملو

Share