از طریق آقای مهندس صفری با خبر شدم که دوره‌های اسکرام  زیر در تیرماه در ایران برگزار خواهد شد:
– Professional Scrum Developer
– Professional Scrum Master
– Professional Scrum Product Owner

ضمن سپاسگزاری از زحمات ایشان، به همه عزیزان علاقه‌مند، شرکت در این دوره‌ها را پیشنهاد و توصیه می‌کنم.
از ایزد یکتا برای آقای مهندس، پیروزی و سربلندی در همه زندگی و به ویژه در برگزاری این دوره‌ها را خواستارم.

گزیده:
موفق‌ترین مدیران کسانی هستند که تا وقتی “کهنه” خوب است از آن استفاده می‌کنند و به محض اینکه “نو” بهتر شد، آن را در اختیار می‌گیرند. رابرت وندرپول
مرجع: اس.جی.

Share