این روزهای کار من شده است گوش کردن به آهنک نبرد (The Battle) از Hans Zimmer (آهنگ فیلم گلادیاتور) و فکر کردن به موضوع مهمی که باید درباره‌اش تصمیم‌گیری کنم. 

 

Share